ERASMUS Policy Statement

 

ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020 – in English

As it is clearly expressed in its Institutional Development Plan, “the University of Sopron aims to achieve and sustain excellence in every area of its teaching, by both national (regional) and international standards. To this end, it establishes a flexible educational structure that may be changed to meet the needs of domestic and foreign students and labor markets. The University emphasizes the equal importance of theory and practice in its education, also promoting values such as multidisciplinarity, internationalization, solidarity, senses of responsibility and duty, ability to work in team environment, and integration of fine and applied arts and physical training into one’s everyday life.

In addition to being a major institution in the national higher education system University of Sopron aspires to become a key player in the international higher education and research area as well. The international dimension in this field consists of the following elements: mobility, inter-institutional collaborations, and international education. Internationalization also contributes to institutional self-improvement by requiring continuous upgrading of curricula and student services, development of foreign language programs, increased staff and student mobility and establishment of inter-institutional collaborations. As a result, the University can improve its position in the international higher education marketplace. This process is greatly facilitated by the favorable geographical location of University of Sopron, with its campuses being in close proximity to neighboring countries, i.e., Austria, Slovakia and Slovenia.

The procedures for recognition of study-abroad credits are described in the Studies and Exams Code, forming an integral part of the Academic Regulations for Students. ECTS is used to easily transfer credits to partner universities. To facilitate the recognition of credits gained abroad, outgoing students must have a Learning Agreement. Credit recognition issues belong to Credit Transfer Committees, which are in place at each Faculty of the University. University of Sopron issues a Diploma Supplement to graduates where credits earned at foreign partner institutions are also documented. All incoming students are registered in the electronic administration system called Neptun. After successful completion of the program, incoming students receive a Transcript of Records.

The internationalization of student body and staff at University of Sopron is due to mobility and other programs. The number of foreign language courses is constantly increasing. The University makes every effort to publicize the availability of these courses to prospective students. This is expected to have a positive effect on the numbers of students participating in mobility programs. University of Sopron is also exploring ways to expand the foreign language services offered to students. The University’s commitment to internationalization is reflected by the fact that it employs (visiting) international faculty from various countries. University of Sopron, as a holder of an Erasmus Extended University Charter, continues to agree to comply with the fundamental principles of Erasmus mobility detailed in the Charter.


The University is constantly looking for partner institutions to make cooperation agreements and do student and staff exchanges with. Meetings are held with outgoing students and information is provided in the application process and throughout the period of study abroad. The experience of returning students is also utilized to promote the Erasmus mobility program to outgoing students. The knowledge and experience gained through staff mobility, i.e., teaching abroad, are rewarded at promotion time. Returning Erasmus staff are viewed as a great asset for institutional development. UNIVERSITY OF SOPRON aims to directly provide comprehensive information to outgoing, incoming and returning persons on all its campuses. Special assistance is provided to people with disabilities. To meet its internationalization objectives, UNIVERSITY OF SOPRON continuously promotes the principles of LLP and the related mobility programs, with special emphasis on all Erasmus activities.

ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020 – in Hungarian

A permanens korszerűsítést, modernizációt feladatának tekintő intézményünk kötelező hazai alapdokumentumai között szereplő Intézményfejlesztési Terv szó szerinti szövegét ehelyütt idézve „a Soproni Egyetem hivatásának tekinti a nemzetközi színvonalú, országosan és regionálisan kimagasló oktatást. Ennek érdekében a hazai és nemzetközi munkaerő piaci és hallgatói igényeknek megfelelő rugalmas képzési szerkezetet alakít ki, a képzésben hangsúlyozza az elméleti igényesség mellett a gyakorlat fontosságát; a multidiszciplinaritást; a nemzetközi jelleget; a szolidaritás, az egymás iránti felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítását és alkalmazását; a csoportmunkában való sikeres részvétel képességét; a művészetek és a testedzés életmódba integrálását.”

A Soproni Egyetem amellett, hogy a nemzeti felsőoktatási rendszer része, képzéseinek körét és tevékenységét úgy alakítja, hogy ezáltal a nemzetközi felsőoktatási és kutatási térség meghatározó szereplőjévé váljon. A képzési tevékenység körében a nemzetközi dimenzió alkotórésze egyrészt a mobilitás, másrészt az intézményi együttműködés, harmadrészt a nemzetközi oktatás. A nemzetköziesedés a folyamatos intézményi önfejlesztést is segíti, hiszen a képzési tevékenység keretében a tantervek és hallgatói szolgáltatások folyamatos megújítása, az idegen nyelvű programok bővítése és a tanulmányi eredmények kölcsönös elismerése mellett az oktatói és hallgatói mobilitás növelésével és intézményi együttműködéssel az egyetem jobb pozíciót érhet el a nemzetközi felsőoktatási piacon is. Erre pozícionálja földrajzi elhelyezkedése is. Az egyetem gazdasági és munkaerőpiaci tere átnyúlik a környező országok határain. A nemzetköziesedési folyamatban segíti a felsőoktatási intézményeket az európai közösségi politika, azaz a mobilitási programok és az együttműködés más formái.

A külföldi tanulmányok kreditelismerése a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat részében szabályozott. A mobilitást segítő eszköz a tanulmányoknak az Európai Kreditátviteli rendszer (ECTS) szerinti szervezése. A kiutazó hallgatók részére, a „learning agreement”-ben leírtak alapján lehetőség nyílik elismertetni a külföldi intézményekben teljesített tantárgyakat megfelelő kreditmennyiségben és arányban, így a külföldi tanulmányok vagy szakmai gyakorlatok szervesen beépülnek a magyarországi tanulmányokba. A kreditelismerés a karok kreditátviteli bizottságainak hatásköre. Az ismeretek megfeleltetése a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján történik. A külföldön folytatott féléváthallgatás esetén az SOE diploma-suplement-et állít ki. A beutazó hallgatókat regisztrálja az egyetem az elektronikus tanulmányi rendszerében (Neptun), s tanulmányaik végeztével az időtartam-igazolást és a kreditálási dokumentumot kiadja.

A hallgatói és oktatói állomány nemzetközi jellege egyrészt a mobilitás által támogatott, másrészt a speciális programok keretében biztosítható. A hallgatói mobilitásban résztvevők számára ajánlott idegen nyelvű kurzusok körét folyamatosan növeli, és azt nyilvánosan közzé is teszi. Így a mobilitási programokban részt vevő hallgatók száma tovább növelhető lesz. Ezért az egyetem bővíti a hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű szolgáltatásainak körét. A nemzetközi vonatkozásokat erősíti az a tény, hogy az egyetemen több külföldi állampolgárságú oktató, vendégoktató dolgozik.”Az SOE, mint az ERASMUS EXTENDED CHARTER korábbi birtokosa, magára nézve a jövőben is érvényesnek tekinti a korábbi charter-ben megfogalmazott vállalásait.

Az SOE karai folyamatosan törekszenek arra, hogy hallgatóik, oktatóik és munkatársaik számára fogadóképes partnereket találjanak, akikkel előzetes megállapodások hoznak létre. A hallgatók számára már a pályázataik beadása előtt tájékoztatást adnak a célországban, ill. a célintézményben szükséges tudnivalókról, és megszervezi a visszaérkezettek által megszerzett tapasztalatok és tudnivalók átadását is. Oktatói és munkatársai előmenetele során figyelembe veszi a külföldön végzett oktatási tevékenységet, az ott megszerzett tapasztalatok birtoklását. Az SOE az intézményfejlesztési tevékenysége során épít az ERASMUS (és más) támogatással külföldön járt egyetemi polgárainak így megszerzett ismereteire.

Az SOE törekszik arra, hogy campusain – azaz mind az öt városában – helyben nyújtson információkat a kiutazásra készülőknek, a beérkezőknek és a hazaérkezőknek. A támogatás kiterjed mindazon információk biztosítására, melyek segítik a mobilitásban részt venni szándékozókat, a résztvevőket és a hazatérőket, beleértve a különböző fogyatékokkal élők szükségleteinek kielégítésére és problémáik kezelésére vonatkozó segítséget.

A nemzetköziesedési céljaival összefüggően az SOE folyamatosan népszerűsíti az LLP elveit, az ezekkel összefüggő mobilitási lehetőségeket, programokat, különös hangsúlyt fektetve az ERASMUS program által megvalósítható valamennyi aktivitást.

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027 – in English

In the 2014-2020 application period, University of Sopron underwent four higher education restructuring processes. In 2017, the institution with a long history and 10 faculties at the beginning of the period continued to operate with four highly prestigious faculties located in the city of Sopron.

The academic offerings of the four faculties cover a wide range of educational and scientific disciplines, in which we consider synergies and collaborations to be essential for strengthening the university. The most important fields of training are: agriculture (forestry and game management, nature conservation), engineering (wood industry, mechatronics, industrial design engineering, environmental engineering), applied art (architectural design, industrial and product design, graphic design, interior design), economics (business training branch) and teacher training, thus, in addition to the strategically important agricultural and technical sciences, our training offer also covers the humanities, informatics, social sciences and natural sciences.

In our Quality Policy, it states: “The main goal of University of Sopron is to carry out teaching and research work of international standard recognised in the region, in the country and in the European Education Area, to meet economic and social expectations, to stay on the path of continuous development, to strive for excellence. It considers the satisfaction of its customers and employees, the high-quality fulfilment of social obligations, the enhancement of workplace and partnership collaborations, innovation and creativity to be of key importance. ”

The international relations of the university are typically grouped around two basic activities: educational and research collaborations. The university’s teaching staff, researchers, and students hold positions in numerous international organizations.

Due to the geographical location of Sopron as a border city and our common history, we expand cross-border cooperation to Austria, Croatia, Slovenia and Romania. For example, our Faculty of Economics is a member of the Amber Road - Central European Network of Faculties of Economics, to which 12 universities have joined from 9 countries.

Doctoral research is supported by the extensive international relations of doctoral schools with partners mainly in Germany, Austria, Finland, Slovenia, Romania and France.

In the field of training, the international dimension consists of the following elements: mobility, inter-institutional collaboration, and international education, all based on the support primarily provided by the Erasmus+ programme.

The university participates in several mobility programmes that enhance internationalization: ERASMUS+, Stipendium Hungaricum, CEEPUS, Campus Mundi, Makovecz Program. All Erasmus coordinators and institute secretaries of the faculties have proficiency certificates in English or German, sometimes in French or Russian, which is essential for mobility management.

The Internationalization Strategy of the university is defined according to a vision in which we envisage the university as a student-centred international institution, where high-quality education of international standards takes place in order to prepare students enrolled for succeeding in the international labour market and attract more Erasmus and self-funded foreign students to choose us for one or two semesters or a full-time degree programme. The first step in reaching this is quantitative growth, which is a prerequisite for sustainability. This needs to be partly strengthened parallel with the development of teacher and student excellence, which can be supported by the Key Actions KA1 and KA2 of the Erasmus+ programme. There can be no question therefore that we must continue to use the opportunity provided by the financial instrument supporting the Member States in order to achieve our goals.

In order to implement the strategy, it is necessary to build on strategic goals, tasks and results.


Strategic goals of the university are: strengthening internationally recognized education and research, international visibility, and inter-institutional partnerships, ensuring the sustainability of existing partnerships by expanding and filling them with content, and building mutually beneficial new ones.

Tasks required to achieve the strategic goals: expanding the range of study programmes offered through English language instruction, strengthening international marketing and mobility, enhancing foreign language skills of academic and non-academic staff, and improving teaching methods and learning contents and student services.

Expected results: international accreditation, increase of incoming and outgoing student and staff mobility, increasing number of self-funded full-degree foreign students, the university becomes a significant, value-creating institution also at international level.

Participation in the Erasmus+ programme contributes immensely towards achieving these goals: learning mobility (KA1) contributes to modernization as a driver of quality development, and partnerships (KA2) lead to educational and research collaborations that support innovation and the exchange of good practice. They are initiators of publications, know-how, and development of study programmes, creation of joint-degree programmes, enhancement of professional and language skills.

We expect from our participation in the Erasmus+ programme that 150-200 students and staff per year will benefit from mobility leading to personal and professional development which will in turn contribute to the development of the institution. With the guidelines in mind, we are set to take measures to implement full automatic recognition as soon as possible and introduce paperless mobility management taking advantage of digitization.

University of Sopron, as holder of the ERASMUS CHARTER 2014-2020, continues to agree to comply with the fundamental principles of the Erasmus+ mobility programme detailed in the Charter. To meet its internationalization objectives, University of Sopron continuously promotes the principles of environmental awareness, equal opportunities, and social responsibility during mobility, with special emphasis on all Erasmus+ activities.
One important element of the strategic goals is a permanent increase in the number of student and staff mobility (for learning/teaching or training purposes), which would not be possible without the financial support provided by the Erasmus+ programme. In order to achieve these goals, the university intends to participate in Key Actions KA1 and KA2 of the programme during the application period 2021-2027 as folows:

 • The mobility of higher education students and staff
 • Partnerships for Cooperation and exchanges of practices
 • Partnerships for Innovation

Strategic goals that can be achieved with the support of the Erasmus+ programme:

 1. Enhancing learning and training mobility (student and staff exchanges) - KA1
  1. Doubling student mobility:
   1. website development
   2. more effective use of social medi
   3. organization of mobility information events (#ErasmusDays–Mobility Day)
   4. organization of mobility report events, Erasmus fairs
   5. sharing good practices
  2. Tripling teaching staff mobility - KA1
   1. organization of mobility information events (#ErasmusDays–Mobility Day)
   2. organization of mobility report events
   3. sharing good practices
   4. mobility support to prepare for English proficiency examination prescribed by the university management (STT language training courses)
  3. Involvement of administrative staff in the programme - KA1
   1. organization of mobility information events (#ErasmusDays–Mobility Day)
   2. sharing good practices
   3. targeted information on professional workshops abroad available with STT grant support
   4. information on language courses available with STT grant support
   5. cooperation with unit managers to support the participation of their employees in Erasmus+ STT programmes
 2. Support for the integration of international students - KA1:
   Strengthening the activity of the International Relations Group
   1. development of student recruitment
   2. expanding organizational activities
   3. development of communication
 3. Organizing intercultural programmes
  1. expansion of the regularly organized programmes (Welcome Day in September and February, Santa Claus and Carnival intercultural afternoons, end-of-term events and excursions)
  2. initiating sport programmes for both Hungarian and international students
 4. Strengthening the mentoring system
  1. motivating Hungarian students to perform mentoring tasks, e.g. by introducing an optional course unit with related content for ECTS credits
  2. involvement of international full-degree students in the mentoring system
 • Our goal is to expand our KA2 cooperation opportunities, and to initiate new collaborations in the future, e.g. in the field of educational science (early childhood education, special education, etc.).Impact of participation in the Erasmus+ programme on our strategic goals – Expected implementation results:

 1. Through increasing mobility, our study programmes become known and recognized (KA1),
  1. development of study programmes, creation of joint-degrees,
  2. development of students’ and staff’s professional and language skills,
  3. exchange of good practices on issues related to institutional managment.
 2. New international partnerships are established (KA2), which
  1. result in educational and research collaborations,
  2. and new joint EU projects may be established.
 3. Other results:
  1. international publications,
  2. know-how.

In addition, we expect also indirect results from participating in the Erasmus+ programme:

 1. Establishing double degree study programmes with partners outside of the region
 2. International accreditation of study programmes
 3. Expanding international network memberships

Indicators:

 • Increase in outbound staff mobility: base value: 66 people, target value: + 5% per year until 2027
 • Increase in inbound staff mobility: base value: 26 people, target value: + 8% per year until 2027
 • Increase in the total number of international students: base value: 100 people, target value: + 5% per year until 2027
 • Increase in outgoing student mobility: base value: 73 people, target value: + 5% (by 2023 at least 20% of the number of graduating students)
 • Increase in incoming student mobility: base value: 30 people, target value: + 5% per year until 2027
 • Launch of new study programmes through English language instruction: continuously - Increase in the number of teaching and research staff with a CEFR B2 level English language proficiency certification: all teaching and research staff members under the age of 53
 • Increase in the number of inter-institutional collaborations: base value: 200, target value: + 2-5 per year

Supporting documents:

 • Institutional Development Plan of University of Sopron
 • Internationalization Strategy of University of Sopron
 • University of Sopron Student Requirements System

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027 – in Hungarian

A Soproni Egyetem a 2014-2020-as ciklusban négy felsőoktatási szerkezetváltási folyamaton ment át. A ciklus kezdetén 10 karral működő, nagy múltú intézmény 2017. évtől négy, magas presztízsű soproni karával folytatja működését.

Az egyetem négy kara széles képzési és tudományos diszciplina kört fog át, amelyekben alapvető fontosságúnak ítéljük a szinergiákat, az egyetemet erősítő együttműködéseket. A legfontosabb képzési területek: az agrár (erdészeti és vadgazdálkodási, természetvédelem), a műszaki (faipari, mechatronikai, terméktervezési, környezetmérnöki), a művészeti (építőművész, formatervezés, tervezőgrafika, belsőépítész), a gazdaságtudományok (üzleti képzési ág) és a pedagógusképzés, tehát képzéskínálatunk érinti a stratégiai fontosságú agrár- és műszaki tudományok mellett a bölcsészettudományokat, az informatikát, a társadalomtudományokat és a természettudományokat is.

Minőségpolitikájában ezt fogalmazza meg: „A Soproni Egyetem legfőbb célja, hogy a régióban, az országban és az európai oktatási térségben elismert, nemzetközi színvonalú oktató- és kutató munkát folytasson, megfeleljen a gazdasági és társadalmi elvárásoknak, az új lehetőségeket felismerve folyamatos fejlődési pályán maradjon, kiválóságra törekedjen. Kulcsfontosságúnak tartja ügyfelei, munkatársai elégedettségét, a társadalmi kötelezettségek magas színvonalú ellátását, a munkahelyi és partneri együttműködések fokozását, az innovációt és a kreativitást.”

Az egyetem nemzetközi kapcsolatai jellemzően a két alaptevékenység köré csoportosulnak: oktatási ill. kutatási együttműködésekben jelennek meg. Az egyetem oktatói, kutatói és hallgatói számtalan nemzetközi szervezetben töltenek be tisztségeket.

Sopron határmenti földrajzi elhelyezkedéséből adódóan és közös múltunkra tekintettel kiterjesztjük a határon túli együttműködéseket Ausztria, Horvátország, Szlovénia és Románia irányába. Közgazdaságtudományi Karunk tagja pédául az Amber Road – Közép-európai Gazdaságtudományi Karok Hálózatának (Amber Road – Central European Network of Faculties of Economics), melyhez 9 ország 12 egyeteme csatlakozott. A doktori képzések kutatásait segítik a doktori iskolák széleskörű nemzetközi kapcsolatai, elsősorban Németország, Ausztria, Finnország, Szlovénia, Románia és Franciaország viszonylatában.

A képzési tevékenység körében a nemzetközi dimenzió alkotórésze egyrészt a mobilitás, másrészt az intézményi együttműködés, harmadrészt a nemzetközi oktatás, melyek kereteit elsősorban az Erasmus+ program biztosítja.

Az egyetem számos mobilitási programban vesz részt, amelyek a nemzetköziesítést segítik: ERASMUS+, Stipendium Hungaricum, CEEPUS, Campus Mundi, Makovecz Program. A karok Erasmus-koordinátorai és intézeti titkárai valamennyien rendelkeznek angol vagy német, esetenként francia vagy orosz nyelvvizsgával, ami elengedhetetlen a mobilitásmenedzsment szempontjából.

Az egyetem Nemzetköziesítési Stratégiáját egy olyan vízió mentén határozzuk meg, amelyben az egyetemet mint hallgatóközpontú nemzetközi intézményt képzeljük el, ahol kiváló minőségű, a nemzetközi standardoknak megfelelő oktatás zajlik annak érdekében, hogy a nálunk beiratkozott hallgatókat a nemzetközi piacon való helytállásra is felkészítsük, és minél több Erasmus és külföldi önköltséges hallgató válasszon bennünket egy-két szemeszterre vagy teljes képzésben fokozatszerzésre. Ennek első lépése a mennyiségi növekedés, amely a fenntarthatóság elengedhetetlen feltétele. Ezt kell részben párhuzamosan erősíteni az oktatói és hallgatói kiválóság fejlesztésével, melyre nagyszerű lehetőséget adnak az Erasmus+ program KA1 és KA2 kulcstevékenységei. Nem lehet kérdés tehát, hogy céljaink eléréséhez a jövőben is élnünk kell a tagállamokat támogató finanszírozási eszköz nyújtotta lehetőséggel.

A stratégia megvalósításához a stratégiai célok, feladatok és eredmények egymásra épülését kell megvalósítani.

Az egyetem stratégiai célja a nemzetközi szintű oktatás és kutatás, a nemzetközi láthatóság, valamint az intézményi kapcsolatok erősítése, biztosítva a meglévő kapcsolatok fenntarthatóságát, bővítve és tartalommal megtöltve azokat, és kölcsönösen előnyös újakat kiépítve.

A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatok: az idegen nyelvű képzéskínálat bővítése, a nemzetközi marketing és a mobilitás erősítése, az oktatók és a személyzet nyelvi képzése, az oktatási módszerek és tartalmak, valamint a hallgatói szolgáltatások fejlesztése.

A stratégiai célok megvalósításától várt eredmények: nemzetközi akkreditáció, bejövő és kimenő hallgatói és munkatársi mobilitás növekedése, önköltséges külföldi hallgatói létszám növekedése, az egyetem nemzetközi szinten is (m)értékadóvá válik.

E célok eléréséhez nagyban hozzájárul az Erasmus+ programban való részvétel, mivel a nemzetközi mobilitás (KA1) a minőségfejlesztés motorjaként segíti a modernizációt, a partnerségi együttműködések (KA2) pedig az innováció és a bevált gyakorlatok cseréjét támogató oktatási és kutatási együttműködéseket eredményeznek. Ezek iniciátorai publikációknak, know-how-knak, képzések fejlesztésének, joint-degreek létrehozásának, szakmai és nyelvi ismeretek fejlesztésének.

Szándékaink szerint az Erasmus+ programban való részvételünk évente 150-200 hallgató és munkatárs egyéni, és rajtuk keresztül az intézmény fejlődéséhez fog hozzájárulni. Az irányelveket szem előtt tartva, mielőbb szeretnénk tovább fejleszteni a kreditelismerés folyamatát, és lehetőség szerint eljutni az automatikus elismerésig, illetve a digitalizációs lehetőségeket kihasználva eljutni a papírmentes működésig.

A Soproni Egyetem, mint az ERASMUS CHARTER 2014-2020 birtokosa, magára nézve a jövőben is érvényesnek tekinti a korábbi charta-ban megfogalmazott vállalásait. Nemzetköziesedési céljaival összefüggésben folyamatosan népszerűsíti a környezettudatosság, esélyegyenlőség, társadalmi felelősségvállalás elveit a mobilitási lehetőségek, programok kapcsán, különös hangsúlyt fektetve az ERASMUS+ program által megvalósítható valamennyi aktivitásra.
A stratégiai célok egyik fontos eleme a hallgatói és munkatársi (oktatási vagy képzési célú) mobilitások számának folyamatos növelése, ami nem valósulhatna meg az Erasmus+ programban biztosított financiális háttér nélkül. Az egyetem ezen céljai megvalósítása érdekében a 2021-27 időszakban az Erasmus KA1 és KA2 programokban kíván szerepet vállalni:

 • The mobility of higher education students and staff
 • Partnerships for Cooperation and exchanges of practices
 • Partnerships for Innovation

Az Erasmus+ program révén megvalósítható stratégiai célok:

 1. Mobilitás fokozása (hallgató- és oktatócsere, képzési mobilitás) – KA1
  1. Hallgatói mobilitás megduplázása:
   1. honlap továbbfejlesztése
   2. szociális médiák hatékonyabb kihasználása
   3. tájékoztatók szervezése (#ErasmusDays–Mobility Day)
   4. élménybeszámoló és Erasmus fair rendezvények szervezése
   5. jó gyakorlatok megosztása
  2. Oktatói mobilitás megháromszorozása – KA1
   1. tájékoztatók szervezése (#ErasmusDays–Mobility Day)
   2. élménybeszámoló rendezvények szervezése
   3. jó gyakorlatok megosztása
   4. egyetemi vezetés által előírt angol nyelvvizsgára felkészülést segítő mobilitás támogatása (STT nyelvtanfolyam célnyelvi országban)
  3. Adminisztratív személyzet bevonása a programba – KA1
   1. Erasmus (Mobility) Day szervezése
   2. jó gyakorlatok megosztása
   3. célzott tájékoztatás STT ösztöndíjjal támogatható külföldi szakmai workshopokról
   4. tájékoztatás STT ösztöndíjjal támogatható külföldi nyelvi kurzusokról
   5. szorosabb együttműködés a munkáltatói jogkörű vezetőkkel a szervezeteikbe tartozó dolgozóik Erasmus+ programokban való részvétel támogatása miatt
 2. Külföldi hallgatók beilleszkedésének támogatása – KA1
  1. Külügyi Csoport fejlesztése
   1. akvizíció fejlesztése
   2. szervezési tevékenység bővítése
   3. kommunikáció fejlesztése
  2. Interkulturális programok szervezése
   1. a meglévő rendszeresen szervezett programok (Welcome Day szeptemberben és februárban, mikulásnapi és farsangi interkulturális délutánok, tanévzáró bográcsozás, kirándulások) körének bővítése
   2. sportprogramok kezdeményezése magyar és külföldi hallgatók részvételével
  3. Mentorrendszer fejlesztése
   1. magyar hallgatók motiválása mentori feladatok ellátására, pl. megfelelő tartalmú szabadon választható tárgyból kapható kreditelismeréssel
   2. külföldi full-degree hallgatók bevonása a mentorrendszerbe
 3. Célunk a KA2-es együttműködési lehetőségek bővítése, majd a jövőben új együttműködések kezdeményezése pl. a neveléstudomány (kisgyermeknevelés, gyógypedagógia stb.) területén.Az Erasmus+ programban való részvételtől várt stratégiai célok megvalósulása:

 1. A növekvő mobilitás révén a képzéseink ismertté és elismertté válnak (KA1),
  1. képzések fejlesztése, joint-degreek létrehozása,
  2. hallgatók és munkatársak szakmai és nyelvi ismeretei fejlődnek,
  3. intézményi működési jó gyakorlatok megosztása.
 2. Új nemzetközi kapcsolatok jönnek létre (KA2), amelyek
  1. oktatási és kutatási együttműködéseket eredményeznek,
  2. további közös EU-s projektek létesülhetnek.
 3. Eredményei még:
  1. nemzetközi publikációk,
  2. know-how.

Ezeken felül közvetett eredményeket is várunk az Erasmus+ programban való részvételtől:

 1. Double degree képzések alapítása, amelyek nem korlátozódnak a régióra
 2. Képzések nemzetközi akkreditációja
 3. Nemzetközi hálózati tagság bővítése

Indikátorok:

 • Kiutazó munkatársi mobilitás növekedése: bázis érték: 66 fő, célérték: +5% évente 2027-ig
 • Bejövő munkatársi mobilitás növekedése: bázis érték: 26 fő, célérték: +8% évente 2027-ig
 • Összes külföldi hallagatói létszámnövekedés: bázis érték: 100 fő, célérték: +5% évente 2027-ig
 • Kimenő hallgatói mobilitás növekedése: bázis érték: 73 fő, célérték: +5% (2023-ra a végzős hallgatói létszám min. 20%-a)
 • Bejövő hallgatói mobilitás növekedése: bázis érték: 30 fő, célérték: +5% évente 2027-ig
 • Új idegennyelvű képzések indítása: folyamatosan
 • CEFR B2 szintű angol nyelvvizsgával rendelkező oktatók/kutatók számának növelése: valamennyi 53 év alatti oktató/kutató
 • Intézményi együttműködések számának növelése: bázis érték: 200 db, célérték: +2-5 db évente

Alátámasztó dokumentumok:

 • Soproni Egyetem Intézményfejlesztési Terve
 • Soproni Egyetem Nemzetköziesítési Stratégiája
 • Soproni Egyetem Hallgatói Követelményrendszer