Erasmus Policy Statement

 

ERASMUS POLICY STATEMENT – in English

As it is clearly expressed in its Institutional Development Plan, “the University of Sopron aims to achieve and sustain excellence in every area of its teaching, by both national (regional) and international standards. To this end, it establishes a flexible educational structure that may be changed to meet the needs of domestic and foreign students and labor markets. The University emphasizes the equal importance of theory and practice in its education, also promoting values such as multidisciplinarity, internationalization, solidarity, senses of responsibility and duty, ability to work in team environment, and integration of fine and applied arts and physical training into one’s everyday life.

In addition to being a major institution in the national higher education system University of Sopron aspires to become a key player in the international higher education and research area as well. The international dimension in this field consists of the following elements: mobility, inter-institutional collaborations, and international education. Internationalization also contributes to institutional self-improvement by requiring continuous upgrading of curricula and student services, development of foreign language programs, increased staff and student mobility and establishment of inter-institutional collaborations. As a result, the University can improve its position in the international higher education marketplace. This process is greatly facilitated by the favorable geographical location of University of Sopron, with its campuses being in close proximity to neighboring countries, i.e., Austria, Slovakia and Slovenia.

The procedures for recognition of study-abroad credits are described in the Studies and Exams Code, forming an integral part of the Academic Regulations for Students. ECTS is used to easily transfer credits to partner universities. To facilitate the recognition of credits gained abroad, outgoing students must have a Learning Agreement. Credit recognition issues belong to Credit Transfer Committees, which are in place at each Faculty of the University. University of Sopron issues a Diploma Supplement to graduates where credits earned at foreign partner institutions are also documented. All incoming students are registered in the electronic administration system called Neptun. After successful completion of the program, incoming students receive a Transcript of Records.

The internationalization of student body and staff at University of Sopron is due to mobility and other programs. The number of foreign language courses is constantly increasing. The University makes every effort to publicize the availability of these courses to prospective students. This is expected to have a positive effect on the numbers of students participating in mobility programs. University of Sopron is also exploring ways to expand the foreign language services offered to students. The University’s commitment to internationalization is reflected by the fact that it employs (visiting) international faculty from various countries. University of Sopron, as a holder of an Erasmus Extended University Charter, continues to agree to comply with the fundamental principles of Erasmus mobility detailed in the Charter.


The University is constantly looking for partner institutions to make cooperation agreements and do student and staff exchanges with. Meetings are held with outgoing students and information is provided in the application process and throughout the period of study abroad. The experience of returning students is also utilized to promote the Erasmus mobility program to outgoing students. The knowledge and experience gained through staff mobility, i.e., teaching abroad, are rewarded at promotion time. Returning Erasmus staff are viewed as a great asset for institutional development. UNIVERSITY OF SOPRON aims to directly provide comprehensive information to outgoing, incoming and returning persons on all its campuses. Special assistance is provided to people with disabilities. To meet its internationalization objectives, UNIVERSITY OF SOPRON continuously promotes the principles of LLP and the related mobility programs, with special emphasis on all Erasmus activities.

ERASMUS POLICY STATEMENT – in Hungarian

A permanens korszerűsítést, modernizációt feladatának tekintő intézményünk kötelező hazai alapdokumentumai között szereplő Intézményfejlesztési Terv szó szerinti szövegét ehelyütt idézve „a Soproni Egyetem hivatásának tekinti a nemzetközi színvonalú, országosan és regionálisan kimagasló oktatást. Ennek érdekében a hazai és nemzetközi munkaerő piaci és hallgatói igényeknek megfelelő rugalmas képzési szerkezetet alakít ki, a képzésben hangsúlyozza az elméleti igényesség mellett a gyakorlat fontosságát; a multidiszciplinaritást; a nemzetközi jelleget; a szolidaritás, az egymás iránti felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítását és alkalmazását; a csoportmunkában való sikeres részvétel képességét; a művészetek és a testedzés életmódba integrálását.”

A Soproni Egyetem amellett, hogy a nemzeti felsőoktatási rendszer része, képzéseinek körét és tevékenységét úgy alakítja, hogy ezáltal a nemzetközi felsőoktatási és kutatási térség meghatározó szereplőjévé váljon. A képzési tevékenység körében a nemzetközi dimenzió alkotórésze egyrészt a mobilitás, másrészt az intézményi együttműködés, harmadrészt a nemzetközi oktatás. A nemzetköziesedés a folyamatos intézményi önfejlesztést is segíti, hiszen a képzési tevékenység keretében a tantervek és hallgatói szolgáltatások folyamatos megújítása, az idegen nyelvű programok bővítése és a tanulmányi eredmények kölcsönös elismerése mellett az oktatói és hallgatói mobilitás növelésével és intézményi együttműködéssel az egyetem jobb pozíciót érhet el a nemzetközi felsőoktatási piacon is. Erre pozícionálja földrajzi elhelyezkedése is. Az egyetem gazdasági és munkaerőpiaci tere átnyúlik a környező országok határain. A nemzetköziesedési folyamatban segíti a felsőoktatási intézményeket az európai közösségi politika, azaz a mobilitási programok és az együttműködés más formái.

A külföldi tanulmányok kreditelismerése a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat részében szabályozott. A mobilitást segítő eszköz a tanulmányoknak az Európai Kreditátviteli rendszer (ECTS) szerinti szervezése. A kiutazó hallgatók részére, a „learning agreement”-ben leírtak alapján lehetőség nyílik elismertetni a külföldi intézményekben teljesített tantárgyakat megfelelő kreditmennyiségben és arányban, így a külföldi tanulmányok vagy szakmai gyakorlatok szervesen beépülnek a magyarországi tanulmányokba. A kreditelismerés a karok kreditátviteli bizottságainak hatásköre. Az ismeretek megfeleltetése a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján történik. A külföldön folytatott féléváthallgatás esetén az SOE diploma-suplement-et állít ki. A beutazó hallgatókat regisztrálja az egyetem az elektronikus tanulmányi rendszerében (Neptun), s tanulmányaik végeztével az időtartam-igazolást és a kreditálási dokumentumot kiadja.

A hallgatói és oktatói állomány nemzetközi jellege egyrészt a mobilitás által támogatott, másrészt a speciális programok keretében biztosítható. A hallgatói mobilitásban résztvevők számára ajánlott idegen nyelvű kurzusok körét folyamatosan növeli, és azt nyilvánosan közzé is teszi. Így a mobilitási programokban részt vevő hallgatók száma tovább növelhető lesz. Ezért az egyetem bővíti a hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű szolgáltatásainak körét. A nemzetközi vonatkozásokat erősíti az a tény, hogy az egyetemen több külföldi állampolgárságú oktató, vendégoktató dolgozik.”Az SOE, mint az ERASMUS EXTENDED CHARTER korábbi birtokosa, magára nézve a jövőben is érvényesnek tekinti a korábbi charter-ben megfogalmazott vállalásait.

Az SOE karai folyamatosan törekszenek arra, hogy hallgatóik, oktatóik és munkatársaik számára fogadóképes partnereket találjanak, akikkel előzetes megállapodások hoznak létre. A hallgatók számára már a pályázataik beadása előtt tájékoztatást adnak a célországban, ill. a célintézményben szükséges tudnivalókról, és megszervezi a visszaérkezettek által megszerzett tapasztalatok és tudnivalók átadását is. Oktatói és munkatársai előmenetele során figyelembe veszi a külföldön végzett oktatási tevékenységet, az ott megszerzett tapasztalatok birtoklását. Az SOE az intézményfejlesztési tevékenysége során épít az ERASMUS (és más) támogatással külföldön járt egyetemi polgárainak így megszerzett ismereteire.

Az SOE törekszik arra, hogy campusain – azaz mind az öt városában – helyben nyújtson információkat a kiutazásra készülőknek, a beérkezőknek és a hazaérkezőknek. A támogatás kiterjed mindazon információk biztosítására, melyek segítik a mobilitásban részt venni szándékozókat, a résztvevőket és a hazatérőket, beleértve a különböző fogyatékokkal élők szükségleteinek kielégítésére és problémáik kezelésére vonatkozó segítséget.

A nemzetköziesedési céljaival összefüggően az SOE folyamatosan népszerűsíti az LLP elveit, az ezekkel összefüggő mobilitási lehetőségeket, programokat, különös hangsúlyt fektetve az ERASMUS program által megvalósítható valamennyi aktivitást.