Mobilitas új

 

ERASMUS+

ERASMUS+

Az Európai Felsőoktatási Térség területén tanuló hallgatók más országok társintézményekben való tanulmányait segítő program. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,5 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában.

Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Pályázat keretében az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.


ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

ERASMUS+ STUDENT CHARTER

Kapcsolat

Benedek Elek
Pedagógiai Kar

Kissné Dr. Zsámboki Réka, egyetemi docens
Tudományos és külügyi dékánhelyettes

kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hukissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu
+36 99 518 930+36 (99) 518-930

Németh Tamás
ERASMUS koordinátor

nemeth.tamas@uni-sopron.hunemeth.tamas@uni-sopron.hu
+36 99 518 946+36 (99) 518-946

 

Erdőmérnöki
Kar

Prof. dr. Király Gergely, egyetemi tanár
Külügyi és kutatási dékánhelyettes

kiraly.gergely@uni-sopron.hukiraly.gergely@uni-sopron.hu
+36 99 518 331+36 (99) 518-331

Dr. Gálos Borbála
ERASMUS koordinátor

galos.borbala@uni-sopron.hugalos.borbala@uni-sopron.hu
+36 99 518 622+36 (99) 518-622

 

Lámfalussy Sándor
Közgazdaságtudományi
Kar

Dr. Czeglédy Tamás, egyetemi docens
Nemzetközi és tudományos dékánhelyettes

czegledy.tamas@uni-sopron.huczegledy.tamas@uni-sopron.hu
+36 99 518 197+36 (99) 518-197

Somos Krisztina
ERASMUS koordinátor

somos.krisztina@uni-sopron.husomos.krisztina@uni-sopron.hu
+36 99 518 120+36 (99) 518-120

 

Simonyi Károly
Műszaki, Faanyagtudományi
és Művészeti Kar

Bak Miklós, tudományos munkatárs
Külügyi és Kutatási Dékánhelyettes

bak.miklos.vera@uni-sopron.hubak.miklos@uni-sopron.hu
+36 99 518 187+36 (99) 518-187

Tolvaj Vera
ERASMUS koordinátor

tolvaj.vera@uni-sopron.hutolvaj.vera@uni-sopron.hu
tolvaj.vera@uni-sopron.hu+36 (99) 518-616

 
Részletek

szöveg

Részletek2

szöveg

Campus Mundi

A 2015–2021 között megvalósuló Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelésére. A program egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

Miért jó a Campus Mundi ösztöndíj?

Legalább középszintű nyelvtudás szükséges a tanulmányok vagy a munka nyelvéből.

 • Külföldi részképzésre egy lezárt félév után benyújtható a pályázat (alap- és osztatlan képzésen a külföldi félév megkezdése előtt 2 lezárt félév szükséges), valamint aktív hallgatói jogviszony szükséges a külföldön töltött időszak alatt.
 • Külföldi szakmai gyakorlatra 1 lezárt félév után lehet már pályázni, de frissdiplomás hallgatóként is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat! Várjuk szakirányú továbbképzési szakokról is a jelentkezéseket. Külföldi szakmai gyakorlat passzív félévben is megvalósítható, frissdiplomásként pedig az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a tervezett gyakornoki tevékenység.
 • Mester- és PhD-képzés alatt külföldi rövid tanulmányút keretében konferencia-előadás vagy poszter-prezentáció megtartására, továbbá kutatási vagy művészeti tevékenység megvalósítására lehet pályázni.
Mekkora támogatást kaphatok?

Kiemelkedően magas támogatások várnak a nyertes pályázókra:

 • részképzés és szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200 000 – 350 000 Ft - ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt;
 • rövid tanulmányút megvalósításához célországtól és az időtartamtól függően 7 440 és 24 800 Ft/nap között lehet a támogatás összege. Az 1000 km-nél távolabbi utazásokhoz útiköltség-támogatás is igényelhető.
Meddig jelentkezhetek?

Külföldi részképzés és szakmai gyakorlat esetén folyamatosan lehet jelentkezni, de javasolt a tervezett tevékenység kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot. A pályázatírás megkezdése előtt kérjük, egyeztessenek a Nemzetközi Irodában az egyetemi határidőkkel kapcsolatban!
Rövid tanulmányútra évente két pályázati fordulót hirdet a Tempus Közalapítvány, a pályázati határidő minden évben április 10-e 23.00 óra és október 10-e 23.00 óra. További részletek a Tempus Közalapítvány honlapján!

Kitől kérdezhetek?

A megpályázható partneregyetemekről, a külföldi szakmai gyakorlati lehetőségekről és a pályázati folyamatról az Egyetem Campus Mundi intézményi kapcsolattartója és a kari nemzetközi koordinátorok adnak felvilágosítást:

CEEPUS

Ceepus Freemover

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

  • Albánia,
  • Ausztria,
  • Bosznia-Hercegovina,
  • Bulgária,
  • Csehország,
  • Horvátország,
  • Koszovó,
  • Lengyelország,
  • Macedónia,
  • Magyarország,
  • Moldova,
  • Montenegró,
  • Románia,
  • Szerbia,
  • Szlovákia
  • és Szlovénia.

További információk: http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus

Kari oldalak:
http://emk.uni-sopron.hu/content/index/id/2023
http://en.ktk.nyme.hu/io_programmes_ceepus.html?&L=4

Visegrad Fund

Visegrad Fund

A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet a Közép- és Kelet-európai térségben megvalósítható egyetemi részképzésre, illetve akár teljes mesterszak elvégzésére. Az ösztöndíj kizárólag államilag elismert felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe. A pályzásnak nem feltéle a fogadóország anyanyelvének ismerete.

Célországok:

  • a Visegrádi régió (Csehország, Szlovákia, Lengyelország),
  • a Nyugat-Balkán (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia),
  • valamint a Keleti Partnerség országai (Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország, Ukrajna).

A Visegrádi Alap mester és doktori szintű tanulmányokhoz nyújt támogatást, így az ösztöndíjra csak az pályázhat, aki legalább BA diplomával rendelkezik. A pályázásnak nem akadálya, ha a pályázat beadásakor a hallgató még nem fejezte be BA tanulmányait, ám a mobilitás megkezdésekor legalább BA szintű diplomával kell rendelkeznie.

A támogatás időtartama:

  • 5-20 hónap (1-4 szemeszter) mester szintű,
  • 5-10 hónap (1-2 szemeszter) doktori szintű képzésben.

A támogatás összege:

  • 2.300 €/szemeszter, melyet a Visegrádi Alap közvetlenül a hallgatónak fizet,
  • valamint 1.500 €/szemeszter, melyre a fogadóintézmény jogosult, és a hallgatóval kapcsolatos egyéb költségekre (tudományos konferenciákon való részvétel, publikációk díja,stb.) fordítható.


Pályázni kizárólag a Visegrádi Alap angol nyelvű, online felületén keresztül lehet (http://my.visegradfund.org/Account/Login) a pályázási időszak kezdetét, azaz 2018. február 15-ét követően. A pályázathoz csatolni kell minden, az online felületen és a honlapon megjelölt dokumentumot, ezek pótlására a határidőt követően nincs lehetőség.

További információ: [ www.visegradfund.org/mobilities ]


Visegrad scholarships support Master and post-Master students and researchers in all disciplines and in any language for up to four semesters at more than 190 higher education institutions across Central and Eastern Europe. For more information check here.

Részletek

szöveg

Részletek2

szöveg

Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Program

Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Program

Pályázat az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Részletek

szöveg

Részletek2

szöveg


Library Mission Statement

The mission of the Central Library and the member libraries is supporting the learning and searching activities carried out on the university, supporting intellectual and personal needs of users by providing free access to information and knowledge resources, offering instructional program to help and assist improving skills and competencies for use information sources. The library takes part in knowledge society improving by enchancing and supporting life-long learning.


History of the Central Library

The Central Library of the University of Sopron is one of the oldest reference libraries of Hungary. It was established at the time of the foundation of the first Hungarian School for Training Mining Officers in Selmecbánya. This school was created to meet the needs of the era, and it was approved by a statute laid down by the Treasury on 22nd June, 1735. The organisational and educational regulations, the founding document of the school, aimed to serve the entire monarchy's goals, required "the acquisition of studies written by noted authors" stating their titles. It required the students to "read out loud the studies acquired by the mining school in their free time". The library began to function with the founding of the school.

 
 

The Central Libray in the present. Services

The Central Library of the University of Sopron is a professional information institute. It is a public, academic, educational, technical library. It works as a central organisiational unit at the University of Sopron.


Our library uses the Corvina integrated librarian system.
Corvina is a hungarian version of the Voyager integrated librarian system, which is used by the Library of Congress in Washington. The base of this system is the USMARC format.


Repositories of the University of Sopron


 
 

More information about our library, services and the databases can be found on the website of the Central Library and Archives of the University of Sopron: ilex.efe.hu